گروههاي آموزشي دوره دوم متوسطه  > آمادگی دفاعی
پنج شنبه , 13 فروردين 1394
مشخصات اعضای گروه آموزشی درس آمادگی دفاعی استان
كليه حقوق سايت به گروه تکنولوژی و گروه های آموزشی متوسطه استان آذربایجان شرقی تعلق دارد .