گروههاي آموزشي دوره دوم متوسطه  > آمادگی دفاعی
يكشنبه , 10 شهريور 1393
كليه حقوق سايت به گروه تکنولوژی و گروه های آموزشی متوسطه استان آذربایجان شرقی تعلق دارد .