گروههاي آموزشي دوره دوم متوسطه  > آمادگی دفاعی
چهارشنبه , 9 بهمن 1393
اعضاي گروه آمادگي دفاعي
 نام و نام خانوادگيسمتپست الكترونيكيتلفن همراهروز حضور
رعنا نجاتیعضوگروه 09143096044دوشنبه
عباسعلی قلیزاده سرگروه 09143821588پنج شنبه
اعلانات
كليه حقوق سايت به گروه تکنولوژی و گروه های آموزشی متوسطه استان آذربایجان شرقی تعلق دارد .