گروههاي آموزشي دوره دوم متوسطه  > آمادگی دفاعی
سه شنبه , 2 مهر 1393
كليه حقوق سايت به گروه تکنولوژی و گروه های آموزشی متوسطه استان آذربایجان شرقی تعلق دارد .