|  ورود به سايت
اتاق فکر کمينه
Untitled
  • اتاق فکر<br />اداره کل آموزش و پرورش <br />استان آدربایجانشرقیاتاق فکر<br />اداره کل آموزش و پرورش <br />استان آدربایجانشرقیاتاق فکر<br />اداره کل آموزش و پرورش <br />استان آدربایجانشرقی
چاپ  
 

جشنواره خوارزمی کمينه

چاپ  
  کمينه

چاپ  
انجمن هاي علمي کمينه

چاپ  
کلینیک مجازی کمينه

 

کلینیک مجازی گروههای آموزشی 

آموزش استفاده از کلینیک مجازی 

 

 

 

چاپ  
نظرات و پیشنهادات

کد نمایش داده شده در بالا را در باکس زیر وارد نمایید
انصراف   ارسال
راهنمای استفاده از سایت
چاپ  
دوره آموزشی سرگزوههای استانی - تبریز شهریور 94 کمينه

محتوای دوره آموزشی سرگروههای استانی

 

چاپ  
سوگندنامه معلمی رونمایی شد کمينه

چاپ  
کتاب های جدید سال اول دوره اول متوسطه (هفتم) کمينه

چاپ  
ثبت اختراع
راهنمای اخذ تأییدیه برای تولیدات علمی آموزشی همکاران

 

 

آمار بازدید
0551343

آدرس های مراجعه حضوری 

گروه تکنولوژی و گروه های آموزشی متوسطه: خیابان ارتش، اداره کل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی
  محل استقرار گروه های درسی دوره های اول و دوم متوسطه استان: خیابان طالقانی، ایستگاه لاله زار، ساختمان گروه های آموزشی استان